Truy cập nội dung luôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Chùa Hang: Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

02-03-2021 10:30

           Để tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường, ngày 18,19/02/2021, Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường Chùa Hang đã phối hợp với tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường trên địa bàn phường Chùa Hang.

           Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn Phường Chùa Hang nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.

Nguyễn Thị Năm