Truy cập nội dung luôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị triển khai Công tác Thi đua khen thưởng năm 2021 Khối thi đua các Hội xã hội - nghề nghiệp

11-03-2021 08:36

      Sáng ngày 10/3/2021, với vai trò là Trưởng khối thi đua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các Hội xã hội - nghề nghiệp năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Văn Minh - Phó Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phụ trách công tác Thi đua khen thưởng đại diện 17 đơn vị Hội xã hội - nghề nghiệp trong Khối.

           Hội triển khai Công tác Thi đua khen thưởng năm 2021 Khối thi đua các Hội xã hội - nghề nghiệp

          Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tổ chức phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi của từng đơn vị để cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham gia thi đua gắn với việc hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng con người mới năm 2021 của tỉnh.

         Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Minh - Phó trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã ghi nhận trong năm 2020, hoạt động của các Hội trong Khối thi đua có chủ đề, mục tiêu phấn đấu rõ ràng… Kết quả, nhiều đơn vị đã nhận được cờ thi đua của UBND tỉnh. Ngoài ra, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, mỗi đơn vị thành viên trong Khối đã có những hoạt động riêng rất nề nếp, thường xuyên, đảm bảo công khai, dân chủ.

(Ảnh: Đồng chí Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

           Hội nghị đã được nghe Dự thảo kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021, Dự thảo quy chế thi đua và bảng tiêu chí chiếm điểm thi đua cơ quan tỉnh Hội Khối thi đua các Hội xã hội - nghề nghiệp. Sau khi thảo luận, bổ sung một số vấn đề, 17 đơn vị trong Khối đã cùng ký Giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung: Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; Thực hiện các cuộc vận động lớn như thi đua thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ đột xuất như phòng chống dịch Covid-19, các cuộc vận động vì người nghèo,... Mỗi đơn vị cũng cần rà soát lại các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết hỗ trợ để có sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng…

(Ảnh: Các đơn vị ký Giao ước Thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu)

BAN BIÊN TẬP