Truy cập nội dung luôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2020

08-12-2020 16:36

     Sáng ngày 02/12/2020, tại hội trường Tỉnh hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi sinh hoạt,  học tập Chuyên đề quý IV năm 2020 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2020

        Thực hiện chương trình công tác năm 2020; căn cứ Hướng dẫn số 28- HD/ĐUK, ngày 28/1/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Chi bộ Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

        Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt -  Đảng viên mới, cán bộ Phòng hành chính - tổng hợp, đã báo cáo chuyên đề với nội dung: "Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc" dưới sự tham gia theo dõi, học tập và đóng góp tham luận của toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên.

        (Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt trình bày tham luận chuyên đề của nhóm)

       Mục đích của chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong Chi bộ cơ quan về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực học tập và làm theo tấm gương của Người. Tăng cường việc xây dựng ý thức, trách nhiệm của Đảng viên cần đấu tranh có hiệu quả với tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan; xem đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần đập tan âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết của dân tộc, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

       Đây là một hoạt động được tổ chức thường xuyên vào đầu quý và được phân công cụ thể cho từng nhóm Đảng viên và quần chúng đang công tác tại Tỉnh Hội. Nhằm mục đích cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác nhân đạo, từ thiện, cứu trợ, trợ giúp kịp thời cho nhân dân gặp khó khăn để họ có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

BAN BIÊN TẬP

 Liên Kết Website
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Báo Nhân đạo và Đời sống

Báo điện tử tỉnh Thái Nguyên

Hội chữ thập đỏ việt nam

Cổng thông tin điện tử chính phủ

Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3520

Tổng truy cập: 426525