Truy cập nội dung luôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

05-07-2021 07:29

         Ngày 02/7/2021, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Duệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Quang Sáng – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội cùng các đồng chí là Đảng viên, quần chúng nhân dân ưu tú, người lao động tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ (ảnh)

           Tại hội nghị, các đảng viên được nghe triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên"; Đề án số 04-ĐA/TU về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh" trong các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy khối phê duyệt 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

           Trong 6 tháng đầu năm 2021, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tác quản lý văn hóa - thông tin được kịp thời, hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông phong phú, đa dạng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX nheiemj kỹ 2022 - 2027...

    (Đ/c Lê Ngọc Duệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu cho ý kiến tại Hội nghị)

          Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Lê Ngọc Duệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đánh giá cao kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Chi bộ đạt được. Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Chi bộ tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký.

         

(Ảnh: Đ/C Phạm Quang Sáng phát biểu kết luận Hội nghị)

          Kết luận tại hội nghị, Đ/c Phạm Quang Sáng – Bí thư Chi bộ, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đề nghị: Các Đảng viên chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên đạt lao động tiên tiến; 02 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hội nghị nhận xét, đánh giá, kiểm điểm tập thể chi bộ, cán bộ đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./.

BAN BIÊN TẬP

 

 

 Liên Kết Website
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Báo Nhân đạo và Đời sống

Báo điện tử tỉnh Thái Nguyên

Hội chữ thập đỏ việt nam

Cổng thông tin điện tử chính phủ

Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3667

Tổng truy cập: 426545