Truy cập nội dung luôn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới

09-03-2021 14:50

 

Trong năm 2020, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, tích cực tích cực tham gia chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong năm đã có trên  99.738  lượt người được trợ giúp, tổng trị giá hoạt động đạt trên 29 tỷ đồng; Công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ theo Điều lệ Đảng, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đẩy đủ, có chất lượng; Việc lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được quan tâm sâu sát, giúp các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, với các hoạt động cự thể như:

- Tham gia chỉ đạo nhiệm vụ chính trị: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đạt trên 15 tỷ đồng; Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"  với trên 1.102 đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 96 nhà nhân đạo, trị giá 1,949 tỷ đồng; trao tặng 26 con bò, trị giá 260 triệu đồng, thăm hỏi và tặng quà cho 18.973 lượt người là các gia đình chính sách, đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn tỉnh, trị giá 7.879 tỷ đồng, tổ chức 4 phiên "Chợ nhân đạo" và trao tặng 850 suất quà trị giá 296 triệu đồng; tổ chức 85 buổi khám bệnh, tư vấn điều trị, cấp thuốc miễn phí cho trên 14.720 lượt đối tượng với trị giá trên 1,325 tỷ đồng. tổ chức 73 cuộc tuyên truyền vân động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 20.587 đơn vị máu toàn phần...

- Lãnh đạo công tác lãnh đạo xây dựng Đảng: Trong năm chi bộ đã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt, hội nghị triển khai quán triệt học tập Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Học tập, quán triệt và triên khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đang bộ tỉnh lần thư XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ... Triển khai học tập 04 chuyên đề với các nội dung: Thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng tham mưu văn bản với lãnh đạo đơn vị; Văn hóa công sở; Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng Chi bộ - Cơ quan trong sạch vững mạnh, kiến quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù định, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Tiếp tục duy trì tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đảng theo quy định, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong các buổi sinh hoạt định kỳ, hầu hết các đảng viên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, thẳng thắn trong tham gia đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, đóng góp nội dung và phương pháp hoạt động của chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng...

Năm 2021 là năm diễn ra nhều sự kiện quan trọng của đất nước là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 76 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Chính vì vậy phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 cán bộ, đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đoàn kết, quyết tâm tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới với các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể:

           - Tham gia lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021: Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cấp xã, cấp huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ cấp mình, tổ chức tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021, phấn đấu vận động trao tặng được trên 15.000 suất quà; Triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” phấn đấu gắn trên 1.000 địa chỉ; Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo cho các đối tượng yếu thế trong cộng đồng với chỉ tiêu hàng năm đạt trên 9.000 lượt người đối; Chỉ đao vận động và tiếp nhận máu hiến tình nguyện phấn đấu vận động và tiếp nhận được trên 24.000 đơn vị máu...

            - Lãnh đạo công tác lãnh đạo xây dựng Đảng: Đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao ý thức tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; Tổ chức đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trung ương của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2021; Tổ chức quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng đổi mới phương thức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết để đạt hiệu quả cao; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, tiếp tục duy trì tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đảng theo quy định, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong các buổi sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong đóng góp xây dựng tổ chức đảng, cơ quan vững mạnh; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng, sinh hoạt và công tác đi đôi với công tác đánh giá chất lượng đảng viên; Triển khai các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp: Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Phạm Quang Sáng

Bí thư Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái NguyênLiên Kết Website
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Báo Nhân đạo và Đời sống

Báo điện tử tỉnh Thái Nguyên

Hội chữ thập đỏ việt nam

Cổng thông tin điện tử chính phủ

Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3725

Tổng truy cập: 426597